De hulp bij het leveren van goede Zakelijke Mobiliteit.VROOMER ontwikkelt en levert flexibele en snel te implementeren Driver Desk Software voor zakelijke mobiliteit. Het helpt de leaserijder, werkgever, leasemaatschappij, dealer en servicepunt bij hun onderlinge communicatie en afstemming rond de inzet en het gebruik van mobiliteit en de leaseauto.


VROOMER is een veel gebruiktevertrouwdeuitgebreidebetaalbaresnel in te zetten Driver Desk oplossing.


Berijders willen vooral mobiel blijven. Met concreet resultaat, tegen zo min mogelijk moeite en met een goed gevoel.


De zes perspectieven van onze software en dienstverlening.

VROOMER als ticketsysteem

Wil je eenvoudig vragen, meldingen en feedback registreren. Ongeacht het kanaal van binnenkomst. Met VROOMER registreer –en log je dagelijks berijdercontact. Zo creëer je een digitaal berijderdossier voor opvolging. Voorzien van heldere nummering, compleet doorzoekbaar en inclusief het complete inzicht in de historie van communicatie –en ondernomen processtappen.

VROOMER als feedbacksysteem

Met de 'feedback-metingen' van VROOMER krijg je op belangrijke 'events' van een leaserijder een dossier in handen. Concreet met resultaten over hoe de leaserijder verder geholpen wil worden en hoe. Een ‘feedback-meting' vindt plaats met korte online vragenlijsten. Het toetst interne processen, de beleving van de berijder en de kwaliteit van dienstverlening van je business partner op continue basis.

VROOMER als klantcontactcenter

Efficiency, heldere en parate (FAQ) antwoorden en volledige vastlegging van de contacthistorie met de berijder. Allemaal essentieel voor een snelle en juiste afhandeling van vragen en meldingen. Met VROOMER borg je kwaliteit in dienstverlening. Maak je kennis overdraagbaar en direct beschikbaar voor medewerkers in het belang van de (eind)klant.

VROOMER als workflow-systeem

Wil je slagvaardig opereren. Optimaal gebruik maken van de balans tussen generieke kennis en vakinhoudelijke kennis. Met VROOMER maak je eenvoudig onderscheid tussen de 1ste lijn -en 2de lijn support. Workflow maakt routing binnen je bedrijf mogelijk. Zo maak je optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit en expertise.

VROOMER als kwaliteitsmonitor

Ben je op zoek naar inzicht in kwaliteit van dienstverlening. Concreet met resultaten over hoe je als bedrijf presteert, in hoeverre je business partner haar afspraken nakomt en waarop je als bedrijf kan verbeteren. Met VROOMER wordt de performance van de gehele keten vastgelegd. Opvraagbaar in heldere rapporten voor (account)management.

VROOMER als issue of klachtensysteem

Met zekerheid klachten registreren zonder apart een separaat systemen in de ‘lucht’ te houden. Met VROOMER integreer je klachten volledig binnen de bestaande manier van werken. Idem aan een regulier ticket wordt een klacht 100% gelogd, ongeacht het kanaal van binnenkomst, en met prioriteit klaargezet voor gerichte opvolging.


Gestuurde communicatiestroom. VROOMER verbindt vier doelgroepen in één oplossing

Doelgroep - Leaserijder

Als leaserijder wil je gemak en snelle reactie op je vragen en meldingen. Een snelle en passende oplossing is wat telt. VROOMER biedt de leaserijder één centrale locatie voor het plaatsen van vragen en meldingen rond de inzet en het gebruik van mobiliteit.

Doelgroep - Leasemaatschappij

Als leasemaatschappij vorm je de spil in de mobiliteitsketen. De nadruk ligt op het optimaal uitvoeren van afspraken met werkgever, dealer en servicepunt. VROOMER biedt Driver Desk Software om grip te houden op onderlinge communicatie en afstemming.

Doelgroep - Werkgever

Als werkgever neem je mobiliteit af. Van de aanbieder verwacht je een continue aandacht voor kwaliteit van dienstverlening. Het doel is tevreden leaserijders. VROOMER geeft continue inzicht in knelpunten rond de inzet en het gebruik van mobiliteit.

Doelgroep - Dealer & Servicepunt

Als dealer of servicepunt (fitter, schadehersteller, verhuurder of pechhulp) ben je aanspreekpunt voor de auto en alle auto, onderhoud en herstel gerelateerde aspecten van de mobiliteitsovereenkomst. VROOMER biedt een compleet dossier tot actie rond een melding of incident.

Leasemaatschappijen, dealerholdings, hulpverleners en schadeherstellers zijn de voornaamste opdrachtgevers voor VROOMER.


Onze kenmerken. Onmiskenbaar VROOMER.

Alles Op één Plek

Integreert 'event-metingen', e-mail, telefoon, app en web

Dossier met TO-DO's

Eenvoudig en gericht opvolgen op basis van een dossier

Volledig deelbaar

Geef inzage in dossiers zowel intern als extern

Full-service

Alles onder één dak. Platform + Inrichting + Dienstverlening

'Insights' onder 1 knop

Dashboards met doorlopende stroom aan ‘live’ statistieken

Closed Loop Feedback

'In control' door 100% log op dossiers inclusief communicatie

Software as A Service

Beproefd IT-model. Vandaag besluiten, morgen starten

Betaal naar gebruik

Volledig schaalbaar. Betaal per geactiveerde medewerker